Kontaktujte nás -IN +917003713274 | USA +19144865492 | Whatsapp Us nyní
Uber for X Solution Script & Apps 
Rychlé tipy

Proč Uber pro X řešení, koncept a příležitosti

Proč Uber pro X řešení, koncept a příležitosti

Uber for X Solution je nová věc a je vůbec nejžádanějším řešením v historii IT řešení pro SAAS.

Životy generace tisíciletí se značně liší od generací, které předcházely nám. Máme problém sladit svůj profesní život s osobním životem a tento pocit zaneprázdněnosti nám často nezbyl čas na plnění našich osobních úkolů.

Počátek konceptu on-demand aplikace byl skutečně spásný, což odhaluje efektivní způsob správy a plnění našich běžných potřeb. Dnes, jak je uvedeno ve statistikách ekonomiky na vyžádání, si letos 86,5 milionů Američanů najalo alespoň jednoho poskytovatele služeb na vyžádání. Tento 42% dospělé populace USA znamená společnou emoci mileniálů vůči digitálním podnikům na vyžádání.

Také z hlediska podílu na trhu a vytváření zisku vzrostla ekonomika na vyžádání z $22 miliard v roce 2015 na $34 miliard v loňském roce. Především se předpokládá, že tento roční příjem dosáhne do konce letošního roku $57 miliard. Pokud však chcete další potenciální důvody, proč vyzkoušet digitální Uber na vyžádání pro X business, dovolte nám, abychom vám to objasnili.

  • Trh na vyžádání obsluhuje 7% celkové ekonomiky USA
  • Roční hodnota transakce na vyžádání do konce roku 2018 překročí $57 miliard
  • Před třemi lety poskytovalo služby v 6 odvětvích pouze 76 podniků na vyžádání. Nyní celkem 280 podniků na vyžádání poskytuje různé služby v 16 odvětvích

Přečtěte si toto, než postavíte řešení Uber for X

Stále to slyšíme neustále: „Vytvářím Uber pro řešení X.“

Tato myšlenka – aplikace, která spotřebitelům umožňuje získat konkrétní službu, když ji potřebují, a zároveň poskytuje okamžitou práci servisním profesionálům („profíkům“) – dává naprostý smysl. Fungovalo to skvěle pro místní dopravní služby, tak proč by to nemohlo být použitelné ve všech typech odvětví? Každý by měl mít možnost efektivně získat jakoukoli službu, kterou chce, a poskytovatel uvedených služeb by měl mít možnost vybírat platby za poskytování uvedených služeb.

Problém však zřejmě nastává při realizaci této myšlenky. To znamená, že technologové se pokoušeli použít produkt Uber jako přesný plán k narušení celou službu ekonomika. Vidíme, že se to děje ve stále rostoucím počtu průmyslových odvětví, od doučování přes venčení psů přes domácí úklid až po péči o trávník a více. Ale něco není v pořádku, protože také vidíme stále rostoucí počet „Uber for X Solution“ selhání.

Důvodem této vysoké poruchovosti je, že většina zakladatelů podceňuje složitosti a nuance specifických servis odvětví, která se snaží uberizovat. Tam, kde typ služby leží na škále dovedností vs. na vyžádání (vizuál zahrnut v tomto dokumentu), musí určit plán produktu zakladatele, aby se maximalizovala hodnota pro spotřebitele i profesionály. A maximalizace hodnoty znamená poskytování maximálního pohodlí pro klienta a maximální míry využití pro profesionály.

Spotřebitel: Potřebné dovednosti vs

Když to všechno svaříte, skutečně existují jen 2 základní atributy, které je třeba vyhodnotit, než vytvoříte produkt podobný Uberu pro spotřebitele:

1) Dovednost: Jak kvalifikovaný musí být profesionál, aby mohl provádět služby požadované klientem?

2) Plán: Kdy (a jak často) je potřeba poskytovat služby pro klienta?

Dovednost

Některé služby jsou považovány za „specializované“, jiné za „komoditizované“. Čím blíže je služba ke komoditětím menší rozsah kvality služeb spotřebitelé zažijí.

Vezměte si místní dopravu (tj. taxi) jako dokonalý příklad.

Dovednost, kterou je potřeba k odvozu pasažéra z bodu A do bodu B, není tak náročná. Řízení je něco, co umí prakticky každý starší 18 let (tj. služba zboží), a v důsledku toho se náklady na ujetou míli neliší v závislosti na tom, který profesionál řídí.

A vzhledem ke komoditizované povaze dovednosti, požadavek spotřebitele na uvedené služby lze provést „1 klepnutím“.

Specifikace služby je jednoduchá: Jsem lokalizován zde a Chci jít tam. Ještě jednodušší je, že aplikace Uber to přenese na jinou úroveň pohodlí– protože GPS již ví, kde jste jsou, musíte jednoduše zadat, kam potřebujete jít. Ergo: jednoduchá obsluha, jednoduchý požadavek.

Navíc (zde opět zůstáváme u taxíků), spotřebitel jen málo potřebuje najít „správného“ profesionála, který je bude řídit na Uberu. Uber má a systém hodnocení, ano, nicméně, případ použití je spíše k odvrácení odlehlých hodnot (tj. šílených lidí). Spotřebitelé se tolik nezajímají, zda tato další jízda bude „na stejné úrovni“ s jejich předchozí jízdou. To omezuje potřebu hledat a objevovat profesionály a také omezuje potřebu opakovaných jízd se stejným profesionálem.

Pokud však potřebujete opravit garážová vrata (například), je požadavek na servis o něco složitější. Rozsah této služby je více než jen „1 klepnutí“. Je poškození garáže promáčknuté nebo je něco nefunkční? Kdy/jak problém začal? O jak velké garáži se tady bavíme? Automatické nebo ruční navíjení? Potřebujete kvalifikovaného odborníka, který vám pomůže se specifiky potřebné práce, a potřebujete strukturovaný způsob, jak problém sdělit.

Nebo co váš agresivní pes potřebuje výcvik? Spektrum toho, kdo může trénovat vaše štěně, se může velmi lišit. Náklady na tento typ kvalifikované služby se mohou značně lišit v závislosti na kvalifikaci, zkušenostech a akreditaci školitele. Výsledkem je, že spotřebitel chce ručně vybrat buď jednoho nebo více profesionálů, kteří se zdají být „správnou“ osobou pro tuto práci.

Čím hlubší je soubor dovedností potřebný k provádění služby, tím je méně pravděpodobné, že tradiční model Uber bude v daném odvětví služeb fungovat. Rámec technologie musí být schopen zohlednit přizpůsobení jakékoli potřebné služby nebo projektu, předem pochopit, zda se profesionál hodí pro danou práci, a flexibilitu komunikace o složitosti jakéhokoli požadavku na službu.

Plán

Existuje pojem bezprostřednosti, když se řekne slovo „na vyžádání“.

Ve skutečnosti význam na-požadovat ne nutně „teď“, ale „když já chci to".

V oboru taxislužby je okamžitá služba (tj. „teď“) zásadní pro službu samotnou. Málokdy si člověk naplánuje svůj den kolem dopravy – většinou je to naopak. Přepravní služba je potřebná okamžitě, když je o to požádána, a je to obvykle něco, co se vyskytuje v krátkých proudech několikrát denně (nemyslete jen na taxi, ale na autobus, metro atd.). K dosažení tohoto cíle je zásadní provedení „klepnutím na tlačítko pro službu“ provedené Uberem.

Pokud však spotřebitel potřebuje někoho, jako je například tutor nebo životní kouč nebo terapeut, pak to není něco (nebo někdo), koho nutně potřebuje během následujících 2-4 minut. Nejen to, servisní sezení netrvají jen několik minut – mohou trvat i hodiny.

Vzhledem k potřebě dodací lhůty a delšího trvání služeb se mnoho plánovací logistiky může odehrávat v zákulisí – to znamená konflikty plánování, potřeby přeplánování, zrušení na poslední chvíli, nedostavení se atd. Pro mnohé odborné řemeslo, poskytované služby nejsou jen jednorázovou záležitostí – může se jednat o stálé schůzky jednou týdně nebo o kontinuální opakování sporadických rezervací. Model „jedna a hotovo“ je za oknem.

The plánovací prvek se prolíná s dovednost kdy spotřebitel najde vysoce kvalifikovaného profesionála, kterému důvěřuje a respektuje ho. Návratnost investice pro spotřebitele, když si najde jiného profesionála, který je stejně zručný a logisticky snadno řešitelný než ten, kterého již má, je extrémně nízká – a spotřebitelé tak potřebují více renaplánujte si profesionály, které znají a milují. A u většiny profesí může vztah spotřebitel-pro trvat celý život.

Vytvářený technologický rámec nesmí předpokládat, že „okamžité“ a „nové“ jsou výchozím chováním, pokud jde o klientskou rezervaci profesionála. Ve většině případů musí platforma podporovat nejen opakující se vztahy mezi dvěma stranami, ale také podporovat hlubší logistiku, pokud jde o plánování poskytování služeb.

Vizuál různých obchodů se službami lze vidět níže, pokud jde o to, kde leží na stupnici dovedností vs. naléhavost:

Řešení Uber for X maximalizující využití Pro

Každý profík chce to samé: vydělat více peněz.

Nejpřímější cestou k dosažení tohoto cíle je maximalizace míry využití. To znamená zajistit, aby byl kalendář profesionála co nejvíce naplněn zákazníky s nejvyšší marží.

Je důležité poznamenat, že pro profesionály, kteří jsou skutečnými podnikateli a chtějí budovat podniky, musí být maximální využití ekonomické. Pokud ne, pak se profesionálové stanou součástí on-demand / sdílené ekonomiky s časem stráveným prací a vydělaným příjmem není udržitelné. Věřím, že existuje základní rozdíl mezi podnikatelem a účastníkem na vyžádání na plný nebo částečný úvazek.

Takže pro profesionály poskytující kvalifikovanější služby se optimalizace maximálního využití scvrkává jednoduše na konverzi a udržení zákazníků.

Konverze řešení Uber pro X

Je třeba se zaměřit na transparentnost (pro profesionály) (a) požadavku na službu a (b) jejich zákazníka.

Profíci potřebují rychlý a snadný přístup k podrobnostem požadavku na službu, který přichází od klienta. To se odráží nejen v tom, jak rychle může profesionál reagovat, ale co je důležitější, o podstatě jejich reakce. Odpověď může vyžadovat doplňující otázky, cenovou nabídku, odhad trvání, žádost o úvodní hovor atd. Tato počáteční odpověď je (v mnoha případech) prvním dojmem, který může profesionál na spotřebitele vzbudit.

To je nesmírně důležité, když se profesionál pokouší komunikovat kompetence svých dovedností, což nakonec vede k tomu, že spotřebitele přiměje převést na platícího klienta.

Reakce profesionála také nezávisí jen na zakázce, ale také na zákazníkovi. Pokud nový zákazník požádá o službu, bude mu poskytnuta nižší sazba, aby se zvýšila pravděpodobnost konverze? Pokud jde o vracejícího se zákazníka, vejde se do dřívějšího místa v kalendáři, aby byl spokojený? Pokud se jedná o notoricky šetrného nebo pomalu platícího zákazníka, obchází profík požadavek v naději, že najde kvalitnějšího klienta, který zaplní časový úsek?

Ale u komoditizovaných služeb není zaměření na konverzi smysluplně relevantní. Ať už se před spotřebitelem čekajícím na odvoz objeví jakýkoli taxík, je pravděpodobné, že nastoupí. Není potřeba žádný prodejní argument ani přesvědčivý požadavek.

Žádný jiný taxikář by nedokázal odvést podstatně lepší práci, když někoho veze přes město, a ceny pro zákazníky se na základě profilu řidiče nezmění.

Vzhledem k tomu, že konverze je prvním krokem k naplnění kalendáře pro zkušené profesionály, je znalost služby a typu zákazníka zásadní pro optimalizaci jejich konverzního trychtýře. Pro-side framework musí mít rychlý přístup k podrobnostem o požadavku a zákaznické historii, aby mohl plně poskytnout hodnotu konverze.

Udržení

Technologie nemůže nutně zázračně učinit profesionála kvalifikovanějším v jejich práci, ale určitě může pomoci s celkovou zákaznickou zkušeností, kterou profesionál poskytuje svému klientovi.

Uchování je důležité, protože se zvýšeným uchováváním získává profesionál větší přehled o tom, jak měřit míru využití kalendáře. To jim pomáhá snáze spravovat, na jaké zlepšení konverzí se musí zaměřit, pokud jde o nové klienty.

Mnohé z toho souvisí s výše zmíněnou složkou „rozvrh“, která je pro klienta velmi důležitá. Prvek plánování je také užitečný pro profesionály, aby zůstali organizovaní sami o sobě. To pak vede k bezproblémovému a příjemnému zážitku pro jejich zákazníky – a čím šťastnější klienti jsou, tím vyšší je pravděpodobnost, že se budou vracet jako opakovaní zákazníci.

Práce musí být samozřejmě provedena správně, ale pokud plánování škytavky, zapomenuté schůzky, zmeškané odpovědi na zprávy, nesprávné účtování atd. překáží skutečnému doručení služby, pak to může způsobit neúspěch. A pro většinu kvalifikovaných odvětví, kde opakovaní klienti tvoří 50% jejich ročního prodeje, vysoký churn může profesionála vyřadit z provozu.

Zmocnění profesionálů pomocí technologie k přímé komunikaci, bezproblémovému plánování a správnému vyúčtování zákazníků povede k míře udržení a úspěchu malých podniků.

Před stavbou…

Než budete pokračovat a začnete stavět další “Řešení Uber pro X” produkt, ujistěte se, že jste si promysleli některé základní proměnné.

Na straně spotřebitele se zamyslete nad tím, jaký typ odvětví služeb se snažíte narušit a kde uvedené odvětví spadá do grafu dovednosti vs. naléhavost (viz graf). To vás nasměruje k tomu, abyste se správným způsobem zaměřili na maximalizaci pohodlí klienta.

Pokud jde o stranu profesionálů, promyslete si konverze zákazníků vs. potřeby udržení a zjistěte, jakou rovnováhu je třeba optimalizovat pro nejvyšší a nejekonomičtější míru využití.

Na konci dne platí, že čím více času se soustředíte na budování pro optimalizaci vztahu mezi klientem a profesionálem, tím vyšší je šance na úspěch vaší platformy, velkým faktorem je také cena, ale abychom vám pomohli, vytvořili jsme mnoho uber pro x řešení. abyste mohli začít snadno a levně.

Příležitosti s řešením Uber for X

V tomto dokumentu představujeme 20 nejdynamičtějších a nejpotenciálnějších obchodních modelů na vyžádání, které můžete použít k nastartování podnikání na vyžádání, jako je Řešení Uber pro X.

Aplikace na vyžádání pro rezervaci taxi - pro optimalizované dojíždění

Vznik Uberu změnil tvář moderního dojíždění. Dnes se na trh postupně dostává více startupů a především je na cestě nový systém s digitálním vlivem. Pokud však jde o aplikaci, jako je Uber, nejdůležitějším procesem je výběr, zda jít s vývojem aplikace od začátku, nebo jít s hotovým řešením.

Podívejte se na naše Zuber – skript klonování Uber, můžete snadno a rychle nastavit aplikaci pro rezervaci taxi, jako je Uber. A když vyvíjíte aplikaci, jako je Uber, Lyft nebo Ola, měli byste se zaměřit a projektovat jednoduchost, efektivitu a relevanci, abyste vyvolali zájem mezi vaše cílové publikum. Zahrňte pouze relevantní funkce, inovujte a improvizujte, abyste ovlivnili vibrace svého publika.

Aplikace na vyžádání pro potraviny – objednejte si a získejte okamžité doručení svých produktů

Před deseti lety bylo nakupování potravin jen chodit do nedalekého obchodu a nakupovat, co jsme chtěli. Nyní se doba změnila a online objednávání a doručování potravin nové doby zcela překonalo nakupování. S aplikací na vyžádání pro nakupování potravin usnadňujete nakupování obyčejným lidem.

A protože můžete nakupovat pohodlně kdykoli, bude tento koncept pravděpodobně přitahovat stále více lidí. Uživatelé by se však měli zaregistrovat poskytnutím požadovaných informací. Podobně mohou poskytovatelé služeb uvést své podnikání a oslovit více zákazníků.

Podívejte se na uber for x solution our Skript klonu Go Grocery

Aplikace na vyžádání pro doručování jídla - Rychlé a spolehlivé doručení jídla

Online objednávání a doručování potravin se stalo novou normou potravinářského byznysu. Velké restaurace z obchodů s rychlým občerstvením, všechny nyní využívají výhod doručování jídel na vyžádání. Z uživatelského hlediska je to nejjednodušší způsob, jak získat přístup k jednomu z nejcennějších zdrojů na světě. Žádné zavírací hodiny nebo fronty, jídlo si můžete zarezervovat během několika minut a bude doručeno bez problémů.

Toto je doporučováno jako nejlepší obchodní příležitost na vyžádání pro začínající podniky kvůli ohromujícímu počtu začínajících potravinářských podniků. Můžete vyvinout aplikaci pro doručování na vyžádání a začít propagovat totéž, abyste zapojili více uživatelů a poskytovatelů služeb. A hlavně nepotřebujete žádný fyzický prostor, kuchyň ani nic jiného. Vše se děje ve vaší mobilní aplikaci. Není to pozoruhodné?

Podívejte se na uber for x řešení, které náš uber jí klon / swiggy klon skript

Aplikace na vyžádání pro služby zdraví a fitness – Transformace vašich návyků je nyní snadná

Zdraví a fitness patří dnes mezi nejcennější a nejoblíbenější trendy na světě. Ve skutečnosti je každý velmi znepokojen a opatrný ohledně toho, co konzumuje, a je až neuvěřitelně ostražitý ohledně své postavy a vzhledu.

Zdravotní a fitness aplikace na vyžádání jsou pro fitness nadšence, kteří hledají médium pro efektivní správu cvičebních rutin. Uživatelé si mohou snadno zarezervovat schůzku v jakémkoli fitness centru nebo najít fitness instruktory, kteří jim mohou pomoci dosáhnout jejich fitness cílů. Podobně jako u jiných obchodních modelů dostanou poskytovatelé služeb svou zaslouženou odměnu, zatímco provize za web bude převedena na ty, kteří provozují tento byznys uber for x řešení.

Aplikace na vyžádání pro instalatéry – výhradně pro instalatérské a opravárenské služby

Uber pro instalatéry je v současnosti nejvýznamnější instalatérskou firmou na vyžádání. Základním požadavkem na podnikový Uber pro instalatéry je však efektivní a robustní mobilní aplikace. A jakmile budete hotovi mobilní aplikace vývoj podobný Uberu, nyní můžete začít hledat více zákazníků a reagovat na jejich nouzové požadavky.

Nástin tohoto obchodního modelu instalatérských služeb na vyžádání je každopádně docela jednoduchý. Zájemci o služby se mohou zaregistrovat do platformy stejně jako poskytovatelé služeb. Dále tito uživatelé mohou najít a využívat služby poskytované jakýmkoli konkrétním poskytovatelem služeb. Ti, kteří poskytnou uber pro řešení a služby x, dostanou určité procento peněz, zatímco podnik obdrží také spravedlivou část jako provizi.

Aplikace na vyžádání pro kosmetické služby – využijte digitální k vzestupu obchodního potenciálu

Není pochyb o tom, že my lidé se tolik zajímáme o svůj fyzický vzhled. A nyní máme neuvěřitelné možnosti krásy, které odpovídají našim zájmům. Kosmetické obchody na vyžádání se soustředí na poskytování bezchybných, neomezených kosmetických služeb bez jakéhokoli zpoždění. Prostřednictvím mobilní aplikace, která je spojena s vaším podnikáním, můžete pozvat více zákazníků a navíc řadu profesionálů z této oblasti.

Dokonale tvarovaná kosmetická aplikace na vyžádání pomáhá uživatelům rychle a snadno rezervovat schůzky. Navíc můžete eliminovat otravnou čekací dobu a frontu. Když uživatelé odvedou svou práci, poskytovatelé služeb dostanou hlavní podíl na vytvořeném zisku a podnik s řešeními uber for x obdrží spravedlivé procento jako provizi.

On-demand App for Laundry- Čištění vašeho oblečení není tak těžké, jak se zdá dříve

Na rozdíl od mnoha jiných služeb, které jsem zmiňoval dříve, jsou prádelny něčím, co potřebujeme každý den. A pro někoho, kdo by měl rozvinout podnikání v oblasti prádelny na vyžádání, není potřeba žádné jiné ujištění než jeho vlastní osobní zkušenost.

Všichni se s touto situací setkáváme v našem každodenním životě a pojem aplikace praní na vyžádání je nejblíže jednoduššímu řešení tohoto druhu potřeb pohotovostní služby, jaký jsme kdy měli. Lidé, kteří hledají řešení uber for x pro prádelny, se mohou připojit a najít ty, kteří poskytují podobné služby. Mohou platit a využívat službu poskytnutím povinných informací.

Aplikace na vyžádání pro logistiku – pro zjednodušené odesílání a doručování

Kromě taxislužby, kterou Uber nabízí, podnikli další kroky k prozkoumání logistických služeb. A obchodní model je poněkud podobný předchozím obchodním modelům služeb na vyžádání, ale má mnoho rozdílů, pokud jde o funkce a vlastnosti.

Na rozdíl od běžných kurýrních služeb může kurýrní aplikace na vyžádání eliminovat zdlouhavý proces pochybné správy a sledování zboží. Vydá oznámení v reálném čase, aby upozornil dotčenou osobu na zásilku, také přichází s mapou doručení balíku a lze ji také sledovat v reálném čase.

Aplikace na vyžádání pro odborníky na zdraví – vaše práva na zdraví nemohou být ohrožena

Stejně jako jídlo, voda a přístřeší si každý život na této zemi zaslouží svá zdravotní práva. Ale největší bída nyní je, že nejsme schopni oslovit velké procento populace, která vyhledá lékařskou pomoc.

A pokud jde o medicínu a léčbu, je to všechno o čase, ne? Proto věříme, že aplikace na vyžádání pro lékaře je tím nejjednodušším řešením.

Hádejte, máte zájem o zahájení podnikání kolem tohoto konceptu. Jediné, co uděláte, je propojit tyto dva vzájemně závislé subjekty (lékaři a pacienti) a pomoci jim přispívat k sobě navzájem ve prospěch obou. A můžete si tím vydělat slušné peníze, není to úžasné?

Aplikace na vyžádání pro úklidové služby - hádejte co! Každý to potřebuje

Udržování vašeho osobního prostoru čistého, uklizeného a organizovaného má sledovatelný dopad na vaše duševní a fyzické zdraví. A jistě, obvykle ničím neslevíme z času určeného pro tento konkrétní úkol. Ale občas musíme bojovat s časem. A nemůžeme nechat v sázce i tyto druhy věcí, které ovlivňují naše zdraví a blahobyt.

Služby nouzového úklidu domu jsou snadno dostupné prostřednictvím mobilních zařízení. Obchodní a tržní možnosti aplikace pro úklid domu na vyžádání jsou značné a opravdu stojí za to hazardovat.

Kdo je zodpovědný za uber for x solution business, může nastavit provizi a začít přidávat uživatele a poskytovatele služeb, které mohou dále proměnit v angažmá nebo samotnou potenciální konverzi.

Aplikace na vyžádání pro elektrické služby – snadno dostupná, efektivní a pohodlná

Energie je pro chod světa nevyhnutelná. Nyní hraje elektřina zásadní roli v naší existenci. O tuto velmi významnou formu energie bylo třeba pečovat, udržovat ji, vyrábět a distribuovat. Náhlý výpadek elektřiny nebo jakýkoli jiný podobný druh katastrofy může způsobit chaos a pocit nepohodlí.

Stručně řečeno, obnova je nevyhnutelná a nelze tolerovat jakékoli zpoždění služby. Aplikace na vyžádání pro elektrikáře je nejjednodušší způsob, jak najít správného poskytovatele služeb, a pro poskytovatele služeb a techniky je to nejefektivnější způsob, jak oslovit více potenciálních klientů.

Mobilní aplikace uber for x, jako je Urbanclap, vám může pomoci vydělat více, než očekáváte. Vzhledem k tomu, že dosah a míra konverze jsou značně vysoké, je tento obchodní model jedním z nejlepších a nejvýraznějších pro vášnivé začínající podnikatele.

Aplikace na vyžádání pro služby ochrany proti škůdcům – je to tu trochu strašidelné!

Lidské požadavky jsou někdy trochu výstřední, že? I když máme milion prostředků na hubení škůdců, úplné vymýcení notoricky známých a jedovatých škůdců z vašeho životního prostoru může být docela únavná práce. Vyvinutím aplikace na vyžádání pro služby hubení škůdců můžete pomoci lidem, kteří takové služby potřebují.

Navíc, jak umožníte více a více odborníkům, aby se zapojili do vašeho nápadu, můžete jim poskytnout bezplatný přístup k vaší široké skupině publika. A tím, že nabízíte možnosti umístit a prodat své dovednosti potenciálnímu publiku, vytváříte vzájemně existující řešení problému. Způsob generování příjmů bude prostřednictvím provize za webové stránky, kterou si také určuje samotný byznys.

Aplikace na vyžádání pro masérské služby – využijte uklidňující masáž u vašich dveří

Podobně jako u jiných služeb, jako je zdraví a fitness, hlídání dětí atd., můžete také přijmout podobný přístup k vytvoření podnikání kolem masážních služeb. Základním požadavkem pro tento druh podnikání je zjednodušená mobilní aplikace, která uživatelům umožňuje připojit se a najít příslušné poskytovatele služeb.

Kromě toho se odborníci, kteří uvedli své dovednosti na vaší platformě, mohou spojit se zákazníky, kteří mají o službu zájem, a podle toho dále vyjednávat podmínky. Osoba nebo organizace, která je za tento obchod odpovědná, však obdrží určitý podíl z každé transakce jako provizi.

Aplikace na vyžádání pro pokojské – najměte si hned hlídací služby

Poptávka po sluhách nebo zaměstnancích domácností den ode dne roste. Ve skutečnosti je jen stěží možné najít spolehlivého a cenově dostupného člověka, který by se postaral o naše děti. Zavedení služeb pronajímání pokojských na vyžádání umožnilo každému snadno vybrat a najmout ideální osobu, která vyhovuje jeho potřebám.

Takže, pokud jste někdo, kdo hledá obchodní otevření nebo nápad, bude to ono. S rostoucí poptávkou po službách pro domácnosti je možnost uspět v tomto tržním sektoru při zvažování ostatních možností výrazně vyšší.

Navíc správa a provozování digitálního podnikání na vyžádání není tak únavné, jak všichni říkají. Pokud je aplikace spojená s vašimi podniky vytvořena a optimalizována pro podnikání, pak je pro vás naprosto snadné jít dál.

Aplikace na vyžádání pro lektory – flexibilní možnosti učení pro každého

Vzdělávání na vyžádání je dalším segmentem trhu, u kterého se očekává, že v následujících letech výrazně poroste. Na rozdíl od jiných způsobů učení může aplikace pro doučování na vyžádání pomoci studentům spojit se s odborníkem nebo lektorem. Poskytováním flexibilních vzdělávacích příležitostí pro každého tedy zásadně dáváte něco společnosti.

I když pomáhají studentům najít a spojit se s odborníky z jejich oboru hledání, navrhuje se, aby lektoři nabídli správné vedení a vysvětlení těm, kteří hledají znalosti. Dostanou slušné procento z každé uskutečněné transakce, navíc web získá pevný podíl jako provizi.

Pokud se tedy chcete zapojit do řešení uber for x pro vzdělávání na vyžádání, musíte se zaměřit na vývoj efektivní aplikace, marketing vaší značky a služeb atd.

Aplikace na vyžádání pro opravy PC – už žádné čekání na techniky

Od doby, kdy se svět stal digitálním, jsme se také vyvinuli a přizpůsobili novému světu obklopenému technologiemi. Nicméně naše zoufalství prozkoumat neprozkoumané a digitální závislosti, které jsou často chápány jako marné, nás přinutilo trávit více času před obrazovkou. A Hádej co! Jsme lidé.

Zpackáme věci. Ale neúspěchy se učíme, ne? Každopádně, abychom věci vrátili do normálu, musíme si najmout odborníka, u kterého můžeme skládat své naděje. Řešení uber for x pro aplikaci na vyžádání pro opravy počítačů umožňuje našemu druhu najít správnou osobu, která dokáže věci obrátit k lepšímu. Můžete si vybrat a využívat správnou službu údržby bez potíží.

Technici také získají řadu obchodních příležitostí, které mohou přeměnit na potenciální výsledky poskytováním prvotřídních služeb. Spolu s poskytovateli služeb obdrží web nebo osoba, která platformu vlastní, jistou část vytvořeného zisku.

Aplikace na vyžádání pro mechaniky - v hodině potřeby

Bez ohledu na to, jak jste opatrní, nejistoty jsou součástí cesty. Při našem hledání se často setkáváme s těžkými situacemi. Můžete být například uvězněni uprostřed pouště. A představte si, že vůz, ve kterém cestujete, není v dobrém stavu, aby mohl jet dál.

To, co z nás dělá lidi, je naše schopnost měnit situace tak, aby se změnila realita, ve které jsme uvězněni. Aplikace mechaniky na vyžádání je pro ty, kteří hledají nouzové opravy. Můžete vyhledávat zkušené techniky poblíž vaší lokality a využívat jejich služeb tím, že jim zaplatíte.

Obchodní možnosti tohoto pojmu pohotovostní služby jsou zjevně obrovské, a proto doporučujeme potenciálním začínajícím podnikatelům zkusit štěstí právě v tomto oddělení.

Aplikace na vyžádání pro stěhováky – pohyb bez problémů

My, lidé jsme složité bytosti a jsou to tisíce let, ale stále jsme se nenaučili usadit. To však není případ přesouvání míst po městě. Pokoušet se pochopit osobní důvody pro to je ve skutečnosti naprosto nevhodné.

Opravdu záleží na tom, co jsme udělali, abychom usnadnili proces stěhování vašeho cenného majetku. Vybudování podnikání ve vztahu k přemisťování zboží je skvělý nápad, zvláště v příhodné době v historii. Až se vám podaří vyvinout mobilní aplikaci pro vaši firmu, můžete nastavit demografické údaje a začít zvát uživatele i profesionály, aby se připojili k vašemu podniku.

A pak vše, co musíte udělat, je poskytnout jim snadnou, lákavou navigaci a zkušenosti, které nám umožní je propojit. O zbytek bude postaráno.

Aplikace na vyžádání pro odtahové vozidlo – okamžitě deaktivovaná, nesprávně zaparkovaná a zabavená vozidla

To se může zdát pro běžný podnikatelský nápad málo neobvyklé. Ale v tomto pojmu pohotovostních nákladních služeb se skrývají velké možnosti. Máte představu, kolik nehod se stane každou hodinu? Víc než podnikání můžete lidem občas pomoci obnovit jejich vozidla a životy.

Nemyslíte, že to stojí za hazard? Pokud ano, vytvořte mobilní aplikaci, která uživatelům umožní najmout si nouzové odtahové služby v hodinu, kdy to velmi potřebují. Poskytněte jednoduché, snadno použitelné uživatelské rozhraní a umístěte významné komponenty webových stránek na správná a dohledatelná místa, abyste jim pomohli přesně jednat podle jejich záměru. Kromě toho můžete také vydělat spoustu peněz prostřednictvím provizí za webové stránky.

Aplikace na vyžádání pro domácí mazlíčky – noste své mazlíčky, ať jste kdekoli

Uber nedávno aktualizoval své zásady týkající se zvířat a dále spustil jedinečnou, ale ocenitelnou službu, která uživatelům umožňuje cestovat se svými zvířecími přáteli. Tuto konkrétní myšlenku jsme začlenili do tohoto seznamu služeb na vyžádání konkrétně kvůli optimistickému pohledu na tento koncept.

A samozřejmě, pokud jste zvířecí nadšenec, můžete si tento obchodní koncept vypůjčit. Pomůžete lidem vzít jejich mazlíčky k veteránům nebo kamkoli chtějí. V každém případě, stejně jako při běžném podnikání, dostanete určitou část z každé transakce jako provizi.

Máte zájem o podnikání na vyžádání? Nevadí, že zavedeme naše komplexní řešení pro rezervaci služeb na vyžádání?

Vstoupit na již zavedený a triumfující trh může být děsivé. Ve vaší mysli se objeví nespočet otázek. Kromě toho byste se měli postarat i o proces vývoje aplikace. A Hádej co! Na tuto část nemůžete vsadit, protože o tom je vaše podnikání. Efektivní vývoj vyžaduje velké množství odborných znalostí, zdrojů a peněz. To je často frustrující, že? No, máme pro vás řešení.

Zaměstnávejte naše plnohodnotné rezervace služby na vyžádání řešení a vytvořte účinnou mobilní aplikaci pro jakékoli výklenky na vyžádání, do kterých byste měli proniknout. S tímto vynalézavým řešením můžete využívat primární web a dvě odlišné aplikace (iOS a Android) pro poskytovatele služeb i pro zájemce. A v neposlední řadě budete mít k dispozici pokročilý administrační panel, který převezme kontrolu nad vaším podnikáním.

Kontaktujte nás pro více informací o našich produktech. Získejte přístup k naší bezplatné ukázce produktu, abyste pochopili potenciál našeho produktu. Získejte nyní své vlastní řešení Uber for X.

Ochrana obsahu od DMCA.com
cs_CZCS