Nhận trong Touch -IN +917003713274 | Hoa Kỳ +19144865492 | Whatsapp cho chúng tôi ngay bây giờ

Mẹo nhanh

OTT Video Plaform
Mẹo nhanh

Bắt đầu Nền tảng video OTT của riêng bạn vào năm 2021

Ra mắt nền tảng video OTT không còn là một câu hỏi tại sao nữa, mà là một câu hỏi làm thế nào để thực hiện nó một cách chính xác. Trong bài viết này, tôi đã giải thích các bước về cách xây dựng nền tảng OTT với các công nghệ mới nổi. TÔI...

Ứng dụng và tập lệnh giải pháp Uber cho X 
Mẹo nhanh

Tại sao Uber cho Giải pháp X, Khái niệm & Cơ hội

Tại sao Uber cho Giải pháp X, Khái niệm & Cơ hội Giải pháp Uber cho X là điều mới mẻ và là giải pháp được yêu cầu nhiều nhất từ trước đến nay trong lịch sử Giải pháp CNTT cho SAAS. Cuộc sống của thế hệ thiên niên kỷ ...

viVI