Connect Media Solutions để giúp bạn nắm bắt ngành công nghiệp truyền thông và giải trí cùng với các giải pháp truyền thông để giúp bạn phát triển.

Kết nối phương tiện

Từ Bản sao Whatsapp đến Netflix Dòng vô tính chúng tôi cung cấp một loạt các giải pháp liên quan. Hãy là nó phóng to bản sao hoặc amazon prime clone chúng tôi có rất nhiều thứ cho bạn. Một gói hoàn chỉnh cho các dịch vụ giải trí và truyền thông media.

Zoom AirMeet

Zoom like giải pháp cộng tác

Zoom AirMeet

Whatsapp SonaChatX

Hệ thống trò chuyện giống như Whatsapp

Whatsapp SonaChatX

Amazon Prime HyperX

OTT Plaform cho VOD như Amazon Prime

Amazon Prime HyperX
Bảo vệ nội dung bởi DMCA.com