Giảm giá!

Uber Taxi - STaxi

(162 đánh giá của khách hàng)

$1,699.00

STaxi nói chung là hệ thống sao chép Uber Taxi tiên tiến nhất từng được xây dựng và có tất cả những thứ mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể yêu cầu để bắt đầu.

Mô tả

Chúng tôi là một trong những ứng dụng di động dựa trên vị trí hàng đầu và Uber Taxi với một công ty phát triển tập lệnh nhóm chia sẻ. Gói ứng dụng Uber Taxi với nhóm chia sẻ của chúng tôi cung cấp cho bạn ứng dụng giống Uber của riêng bạn, ứng dụng này sẽ thúc đẩy bạn dẫn đầu trong thị trường cạnh tranh này. Chúng tôi cung cấp cho bạn tập lệnh mã nguồn có thể tùy chỉnh cho iOS và Android cho khách hàng và trình điều khiển của bạn. Chỉ trong 7 ngày, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn gói ứng dụng sao chép Uber về mặt kỹ thuật tiên tiến nhưng thân thiện với người dùng, được gắn nhãn trắng với tên thương hiệu và biểu tượng của bạn bằng ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ bạn chọn. Còn gì nữa?

Uber Taxi Uber Sao chép Ứng dụng & Tập lệnh sao chép Uber

Chúng tôi cũng khởi chạy ứng dụng gốc iOS và Android cho khách hàng và trình điều khiển của bạn, đồng thời nhận ứng dụng của bạn được phê duyệt và tải chúng lên trên iOS AppStore và cửa hàng Android Play. Bạn có thể sử dụng giải pháp ứng dụng đặt taxi hoàn chỉnh của chúng tôi để bắt đầu công việc kinh doanh của mình. Với tư cách là quản trị viên, bạn sẽ có toàn quyền đối với việc vận hành doanh nghiệp của mình trong tầm tay và có thể sử dụng dữ liệu thu được từ ứng dụng để lập kế hoạch cho các hoạt động kinh doanh trong tương lai. Nhận thêm các ứng dụng dịch vụ dựa trên vị trí thông qua chúng tôi với mức giá không thể tin được.

Đọc thêm

Chúng tôi cung cấp:

 • Hoàn thành mã nguồn
 • Triển khai miễn phí Web & Quản trị & API
 • Đổi thương hiệu ứng dụng miễn phí
 • Xuất bản ứng dụng trong tài khoản nhà phát triển

Tham chiếu giải pháp STaxi - Liên kết cùng với các ứng dụng dành cho iOS và Android được xuất bản trên cửa hàng của bạn.

162 đánh giá cho Uber Taxi – STaxi

 1. Camden (xác minh chủ tài khoản)

  The product is firmly packed.

  1 product
 2. Nathaniel (xác minh chủ tài khoản)

  The product is firmly packed.

  1 product
 3. Lucas (xác minh chủ tài khoản)

  Good quality.

  1 product
 4. Dylan (xác minh chủ tài khoản)

  Good quality.

  1 product
 5. David (xác minh chủ tài khoản)

  Good quality.

  1 product
 6. Ryder (xác minh chủ tài khoản)

  Very well worth the money.

  1 product
 7. Camden (xác minh chủ tài khoản)

  Good quality.

  1 product
 8. Michael (xác minh chủ tài khoản)

  Very fast delivery.

  1 product
 9. Mason (xác minh chủ tài khoản)

  Good service.

  1 product
 10. Mateo (xác minh chủ tài khoản)

  Very fast delivery.

  1 product
 11. Julian (xác minh chủ tài khoản)

  Good service.

  1 product
 12. Michael (xác minh chủ tài khoản)

  Good quality.

  1 product
 13. Ryder (xác minh chủ tài khoản)

  The product is firmly packed.

  1 product
 14. Anthony (xác minh chủ tài khoản)

  Very well worth the money.

  1 product
 15. Henry (xác minh chủ tài khoản)

  Very well worth the money.

  1 product
 16. Camden (xác minh chủ tài khoản)

  Good quality.

  1 product
 17. Nicholas (xác minh chủ tài khoản)

  The product is firmly packed.

  1 product
 18. Angel (xác minh chủ tài khoản)

  Very well worth the money.

  1 product
 19. Hayden (xác minh chủ tài khoản)

  Good quality.

  1 product
 20. Michael (xác minh chủ tài khoản)

  The product is firmly packed.

  1 product
 21. Kaden Arabic (xác minh chủ tài khoản)

  Very fast delivery.

  1 product
 22. Ryan (xác minh chủ tài khoản)

  Very fast delivery.

  1 product
 23. Hayden (xác minh chủ tài khoản)

  Very well worth the money.

  1 product
 24. Kevin (xác minh chủ tài khoản)

  Good quality.

  1 product
 25. Anthony (xác minh chủ tài khoản)

  Good service.

  1 product
 26. Kai (xác minh chủ tài khoản)

  Good quality.

  1 product
 27. Owen (xác minh chủ tài khoản)

  Very well worth the money.

  1 product
 28. Samuel (xác minh chủ tài khoản)

  Very fast delivery.

  1 product
 29. Samuel (xác minh chủ tài khoản)

  Good service.

  1 product
 30. Kai (xác minh chủ tài khoản)

  Good service.

  1 product
 31. Samuel (xác minh chủ tài khoản)

  Good service.

  1 product
 32. Ryan (xác minh chủ tài khoản)

  Good service.

  1 product
 33. Isaac (xác minh chủ tài khoản)

  Good quality.

  1 product
 34. Max (xác minh chủ tài khoản)

  Very well worth the money.

  1 product
 35. Robert (xác minh chủ tài khoản)

  The product is firmly packed.

  1 product
 36. Aadarsh (xác minh chủ tài khoản)

  Good quality.

  1 product
 37. Lucas (xác minh chủ tài khoản)

  Good quality.

  1 product
 38. Aiden (xác minh chủ tài khoản)

  Very well worth the money.

  1 product
 39. Samuel (xác minh chủ tài khoản)

  Good quality.

  1 product
 40. Jackson (xác minh chủ tài khoản)

  Good service.

  1 product
 41. William (xác minh chủ tài khoản)

  The product is firmly packed.

  1 product
 42. Phoenix

  Good quality.

  1 product
 43. Leo (xác minh chủ tài khoản)

  Very well worth the money.

  1 product
 44. Kayden (xác minh chủ tài khoản)

  Good quality.

  1 product
 45. Samuel (xác minh chủ tài khoản)

  Very fast delivery.

  1 product
 46. Dylan (xác minh chủ tài khoản)

  The product is firmly packed.

  1 product
 47. Mason (xác minh chủ tài khoản)

  Very fast delivery.

  1 product
 48. Kai (xác minh chủ tài khoản)

  Good service.

  1 product
 49. Mason (xác minh chủ tài khoản)

  Good quality.

  1 product
 50. Riley (xác minh chủ tài khoản)

  The product is firmly packed.

  1 product
 51. Nicholas (xác minh chủ tài khoản)

  Good quality.

  1 product
 52. Leo (xác minh chủ tài khoản)

  Very well worth the money.

  1 product
 53. Edward (xác minh chủ tài khoản)

  Very fast delivery.

  1 product
 54. Ryker (xác minh chủ tài khoản)

  Very well worth the money.

  1 product
 55. Hayden (xác minh chủ tài khoản)

  Very fast delivery.

  1 product
 56. Robert (xác minh chủ tài khoản)

  The product is firmly packed.

  1 product
 57. Robert (xác minh chủ tài khoản)

  Very well worth the money.

  1 product
 58. Mateo (xác minh chủ tài khoản)

  The product is firmly packed.

  1 product
 59. Avery (xác minh chủ tài khoản)

  Very well worth the money.

  1 product
 60. Avery (xác minh chủ tài khoản)

  Good service.

  1 product
 61. Angel (xác minh chủ tài khoản)

  Very fast delivery.

  1 product
 62. Charles (xác minh chủ tài khoản)

  Very fast delivery.

  1 product
 63. Matthew (xác minh chủ tài khoản)

  Very well worth the money.

  1 product
 64. Richard (xác minh chủ tài khoản)

  Good service.

  1 product
 65. Patrick (xác minh chủ tài khoản)

  The product is firmly packed.

  1 product
 66. Isaac (xác minh chủ tài khoản)

  Good quality.

  1 product
 67. Ryder (xác minh chủ tài khoản)

  Good quality.

  1 product
 68. Nolan (xác minh chủ tài khoản)

  Very fast delivery.

  1 product
 69. Kai (xác minh chủ tài khoản)

  Very fast delivery.

  1 product
 70. Michael (xác minh chủ tài khoản)

  Very fast delivery.

  1 product
 71. Michael (xác minh chủ tài khoản)

  The product is firmly packed.

  1 product
 72. Liam (xác minh chủ tài khoản)

  Good service.

  1 product
 73. John (xác minh chủ tài khoản)

  Very fast delivery.

  1 product
 74. Zohar (xác minh chủ tài khoản)

  The product is firmly packed.

  1 product
 75. Dylan (xác minh chủ tài khoản)

  Good service.

  1 product
 76. Julian (xác minh chủ tài khoản)

  The product is firmly packed.

  1 product
 77. Aiden (xác minh chủ tài khoản)

  Good quality.

  1 product
 78. Aiden (xác minh chủ tài khoản)

  The product is firmly packed.

  1 product
 79. Leo (xác minh chủ tài khoản)

  The product is firmly packed.

  1 product
 80. Isaac (xác minh chủ tài khoản)

  Very fast delivery.

  1 product
 81. Hayden (xác minh chủ tài khoản)

  Very well worth the money.

  1 product
 82. Hayden (xác minh chủ tài khoản)

  Very fast delivery.

  1 product
 83. Kaden Arabic (xác minh chủ tài khoản)

  The product is firmly packed.

  1 product
 84. Nicholas (xác minh chủ tài khoản)

  Very well worth the money.

  1 product
 85. Paul (xác minh chủ tài khoản)

  Good service.

  1 product
 86. Bryan (xác minh chủ tài khoản)

  The product is firmly packed.

  1 product
 87. Mateo (xác minh chủ tài khoản)

  Good service.

  1 product
 88. Avery (xác minh chủ tài khoản)

  Very fast delivery.

  1 product
 89. Matthew (xác minh chủ tài khoản)

  Very well worth the money.

  1 product
 90. Kaden Arabic (xác minh chủ tài khoản)

  Very fast delivery.

  1 product
 91. Anthony (xác minh chủ tài khoản)

  Good service.

  1 product
 92. Charles (xác minh chủ tài khoản)

  Good quality.

  1 product
 93. Dominic (xác minh chủ tài khoản)

  Good quality.

  1 product
 94. Samuel (xác minh chủ tài khoản)

  Very well worth the money.

  1 product
 95. Angel (xác minh chủ tài khoản)

  The product is firmly packed.

  1 product
 96. Jackson (xác minh chủ tài khoản)

  Very fast delivery.

  1 product
 97. John (xác minh chủ tài khoản)

  Very well worth the money.

  1 product
 98. Jackson (xác minh chủ tài khoản)

  Very well worth the money.

  1 product
 99. Max (xác minh chủ tài khoản)

  Very fast delivery.

  1 product
 100. Angel (xác minh chủ tài khoản)

  Good service.

  1 product
 101. Matthew (xác minh chủ tài khoản)

  Good quality.

  1 product
 102. William (xác minh chủ tài khoản)

  Very well worth the money.

  1 product
 103. Hayden (xác minh chủ tài khoản)

  Good service.

  1 product
 104. Aadarsh (xác minh chủ tài khoản)

  Good quality.

  1 product
 105. Jackson (xác minh chủ tài khoản)

  Good service.

  1 product
 106. Avery (xác minh chủ tài khoản)

  The product is firmly packed.

  1 product
 107. Jackson (xác minh chủ tài khoản)

  The product is firmly packed.

  1 product
 108. Jackson (xác minh chủ tài khoản)

  Very well worth the money.

  1 product
 109. Kayden (xác minh chủ tài khoản)

  Very fast delivery.

  1 product
 110. Phoenix (xác minh chủ tài khoản)

  The product is firmly packed.

  1 product
 111. Zohar (xác minh chủ tài khoản)

  Very fast delivery.

  1 product
 112. Paul (xác minh chủ tài khoản)

  Good quality.

  1 product
 113. Kayden (xác minh chủ tài khoản)

  Very fast delivery.

  1 product
 114. Robert (xác minh chủ tài khoản)

  The product is firmly packed.

  1 product
 115. Kayden (xác minh chủ tài khoản)

  The product is firmly packed.

  1 product
 116. Mateo (xác minh chủ tài khoản)

  Good service.

  1 product
 117. Avery (xác minh chủ tài khoản)

  Very fast delivery.

  1 product
 118. Max (xác minh chủ tài khoản)

  Very well worth the money.

  1 product
 119. Julian (xác minh chủ tài khoản)

  Very well worth the money.

  1 product
 120. Aiden (xác minh chủ tài khoản)

  The product is firmly packed.

  1 product
 121. Kevin (xác minh chủ tài khoản)

  Very well worth the money.

  1 product
 122. Owen (xác minh chủ tài khoản)

  The product is firmly packed.

  1 product
 123. Edward (xác minh chủ tài khoản)

  Good quality.

  1 product
 124. Matthew (xác minh chủ tài khoản)

  Good service.

  1 product
 125. Anthony (xác minh chủ tài khoản)

  Very fast delivery.

  1 product
 126. Edward (xác minh chủ tài khoản)

  The product is firmly packed.

  1 product
 127. Michael (xác minh chủ tài khoản)

  Good quality.

  1 product
 128. Paul (xác minh chủ tài khoản)

  Good quality.

  1 product
 129. Kayden (xác minh chủ tài khoản)

  Very well worth the money.

  1 product
 130. Isaac (xác minh chủ tài khoản)

  Good quality.

  1 product
 131. Dylan (xác minh chủ tài khoản)

  The product is firmly packed.

  1 product
 132. Riley (xác minh chủ tài khoản)

  The product is firmly packed.

  1 product
 133. Robert (xác minh chủ tài khoản)

  Good service.

  1 product
 134. Ryker (xác minh chủ tài khoản)

  Good service.

  1 product
 135. Richard (xác minh chủ tài khoản)

  Good quality.

  1 product
 136. Julian (xác minh chủ tài khoản)

  Good quality.

  1 product
 137. Mateo (xác minh chủ tài khoản)

  The product is firmly packed.

  1 product
 138. Zane (xác minh chủ tài khoản)

  Good service.

  1 product
 139. Leo (xác minh chủ tài khoản)

  Good service.

  1 product
 140. Edward (xác minh chủ tài khoản)

  The product is firmly packed.

  1 product
 141. Isaac (xác minh chủ tài khoản)

  The product is firmly packed.

  1 product
 142. Mason (xác minh chủ tài khoản)

  The product is firmly packed.

  1 product
 143. Dominic (xác minh chủ tài khoản)

  Good quality.

  1 product
 144. Riley (xác minh chủ tài khoản)

  Good service.

  1 product
 145. Camden (xác minh chủ tài khoản)

  Good service.

  1 product
 146. Patrick (xác minh chủ tài khoản)

  Good service.

  1 product
 147. Owen (xác minh chủ tài khoản)

  Very well worth the money.

  1 product
 148. Julian (xác minh chủ tài khoản)

  Good quality.

  1 product
 149. Isaac (xác minh chủ tài khoản)

  Very well worth the money.

  1 product
 150. Nathaniel (xác minh chủ tài khoản)

  Good quality.

  1 product
 151. Jackson (xác minh chủ tài khoản)

  Good service.

  1 product
 152. Angel (xác minh chủ tài khoản)

  Good quality.

  1 product
 153. Aiden (xác minh chủ tài khoản)

  The product is firmly packed.

  1 product
 154. Michael (xác minh chủ tài khoản)

  Good quality.

  1 product
 155. Mateo (xác minh chủ tài khoản)

  Very well worth the money.

  1 product
 156. Avery (xác minh chủ tài khoản)

  Good service.

  1 product
 157. Camden (xác minh chủ tài khoản)

  Good service.

  1 product
 158. Kayden (xác minh chủ tài khoản)

  Very well worth the money.

  1 product
 159. Liam (xác minh chủ tài khoản)

  Very fast delivery.

  1 product
 160. Nicholas (xác minh chủ tài khoản)

  Very fast delivery.

  1 product
 161. Mason (xác minh chủ tài khoản)

  The product is firmly packed.

  1 product
 162. Nicholas (xác minh chủ tài khoản)

  Very well worth the money.

  1 product

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.